Tasavvufta Allah’a ulaşmak -yani ermek- ne demektir?

Allah bizi 3 vücud ve hür irade ile yaratmıştır. Bu vücudlardan sadece fizik vücudumuzu görebiliriz.Diğer vücudlarımız enerji bedenlerdir ve diğer paralel alemlere aittir. Misal verirsek rüya alemini yaşayan vücudumuz nefs vücudumuzdur. Rüya aleminde görür duyar hareket eder cisimlere dokunabiliriz.Uyanık olduğumuz zamanlarda ise nefs, fizik vücudumuzu kaplar.

Ruh vücudumuza gelirsek, Allah kendinden üfürdüm dediği Ruh’u sadece insana vermiştir ve onu en üstün mahluk olarak yaratmıştır. Ruh vücud her alemde madde olabilen ve sonsuz hıza ulaşma yetkisine sahip bir vücuddur ve başlangıçta bizim irademiz dışında hareket eder. Ta ki Allah’ın Kuran’da emrettiği şekilde O’nu Allah’a ulaştırmayı dileyene kadar.

Bu dilek eğer kalptense Allah hemen kalbimize ulaşarak orada birtakım manevi işlemler yapar. Bu işlemler sonucunda bize furkanlar yani doğru ile yanlışı ayırabilme yeteneği verir,günahlarımızı örter, ibadetleri sevdirir ve mutluluğumuzu arttıracak olan rahmet nurlarını gönderir. Kişi ibadetleri sever ve en önemlisi Allah ismini tekrar etme ve O’nu Allah’a ulaştıracak vesileyi arama isteğini duyar.

Bu vesile Allah’ın irşad(Yükseltme) yetkisi verdiği bu yoldan daha önce geçen Velilerdir(Allah dostları). İrşad yetkisine sahip olan bu zatlar Hacet veya istihare namazı ile Allah’tan sorulduktan sonra Onlara tabi olunarak(Manevi elektrik alınarak) Ruhun vücuddan çıkarak Allah’a ulaştıran Sırat-ı Mustakim isimli manevi yola girmesi sağlanır. Verilen zikir dersi ile Allah’tan alınan enerji paketçikleri nefsin(egonun) temizlenmesini sağlar, buna paralel olarak ruh 6-7 ay gibi bir sürede 7 gök katını geçer sonra 7 yatay alem daha geçerek Allah’ın zatına ulaşır. Bu noktaya gelen kişilere halk arasında ermiş de denir.Evliya,veli, ermiş bu aşamaya gelen insaların ortak adıdır. Ruh geldiği noktaya yani Allah’a geri dönmüştür ve Allah’a teslim edilmiştir.İslam,selam kelimelerinin temelinde yatan teslimin gerçek anlamı ve muhtevası budur.

Allah’a ermek neden önemlidir? Çünkü Allah’a gerçek kulluk Allah’a ulaşmayı (ermeyi) dilemek ile başlar. Bu dileğe gerçekten sahipsek bütün günahlarımız örtülür ve o anda cennete girmeye hak kazanırız, bu dünyadaki hayatımızda ise nefsimizin temizlenmesine paralel olarak mutluluğumuz gün be gün artarak çoğalır.

Bu gece hayatınızın en önemli adımını atın ve ALLAH’A KALPTEN ULAŞMAYI DİLEYİN.

vuslat